Ursäkta röran – Arbetets museum

Titel: Ursäkta röran – omställning pågår
Plats: Arbetets museum
År: 2017
Min roll: Grafisk formgivare av utställning, produktion av marknadsmaterial/affischer

Många känner att arbetstempot blivit allt högre med fler och fler krav. Det kan också vara rörigt att navigera på en arbetsmarknad i förändring där vissa yrken omvandlas och nya yrken växer fram. Den här utställningen ger dig en bild av vilka utmaningar vi har framför oss i arbetslivet och hur vi har lyckats hantera liknande förändringar tidigare i historien. Hur ska vi göra för att bli trygga i förändring och hur skapar vi hälsosamma arbetsplatser?

Läs mer om utställningen på museets hemsida.

Behöver du en grafisk formgivare?
Välkommen att kontakta mig!