Textil Kraft – Textilmuseet

Titel: Textil Kraft
Plats: Textilmuseet
År: 2016
Min roll: Grafisk formgivare av utställning, produktion av tryckfärdiga original

Årets utställning 2016! 

I basutställningen om textilindustri möter besökarna en spännande berättelse från industrialiseringens samhällsomvandling till dagens innovationsmiljöer. Utställningen är en dramatisk iscensättning av den lokala utvecklingen i Borås och Sjuhärad speglad i de villkor som präglar dagens masstillverkning utomlands.

Läs mer om utställningen

Behöver du en grafisk formgivare?
Välkommen att kontakta mig!