Det resande demokratilabbet – Arbetets museum

Titel: Det resande demokratilabbet
Plats: Arbetets museum
År: 2018
Min roll: Grafisk formgivare av utställning, produktion av marknadsmaterial/affischer

I utställningen Det resande demokratilabbet kliver du fysiskt in i den värld ungdomar vistas i dagligen. En värld full av missledande information och starka krafter men även stora möjligheter.

Det resande demokratilabbet är en vandringsutställning som har visats på ett 30-tal folkbibliotek runt om i landet. Genom workshops möts bibliotekarier, skolklasser och lärare i ett alternativt klassrum där ungdomar får insikter som hjälper dem att identifiera vanligt förekommande berättartekniker som döljer antidemokratiska och våldsbejakande innehåll.

Läs mer om utställningen på museets hemsida.

Behöver du en grafisk formgivare?
Välkommen att kontakta mig!