Fasadbild. Kvarteret Gäddan, arkitekturfoto av Fotograf Ristenstrand

Moment Arkitekter – Kvarteret Gäddan

På uppdrag av Moment Arkitekter i Stockholm fick jag i uppdrag att fotografera det nyligen färdigställda flerfamiljshuset i Kvarteret Gäddan, Kneippgatan 22 i Norrköping. Byggnaden är uppförd med stomme i KL-trä och består av totalt sex ägarlägenheter. Läget vid Motala Ström går verkligen inte att klaga på! Arkitekt: Moment ArkitekterFastighetsägare: Bronsfastigheter ABEntreprenad: Åhlin & Ekeroth